Päämäärä

Nykysuomen sanakirja määrittelee päämäärän "se lopullinen paikka t. tila, johon pyritään, määränpää, päämaali, päätekohta, (lopullinen) tavoite, tarkoitus, tarkoitusperä".

FSC perustettiin keskelle 90-luvun synkintä lamaa, tarkoituksena hankkia omistajille leipää ja särvintä. Omistaja-arvon korostaminen oli luonnollista, sillä kaikki yrityksessä työskentelevät olivat myös yrityksen omistajia.

Toisena tavoitteenamme oli luoda itsellemme miellyttävä, eteenpäinvievä työympäristö.

FSC:n päämäärä ei ole merkittävästi muuttunut sitten alkuaikojen ja sen voi tiivistää nyt näin:

"Oman erityisosaamisemme puitteissa teemme työmme aina vain paremmin, jolloin asiakaskuntamme laajenee ja toimeksiantomme lisääntyvät. Laadukkaan työmme hedelmistä pääsevät nauttimaan niin asiakkaamme, työntekijämme kuin omistajatkin."

FSC on mukana it-palvelualalla nyt ja tulevaisuudessa, päätekohtaa toiminnallemme ei ole näköpiirissä.