Utbildning

Ett nära samarbete med kunden skapar klara ramar för den utbildning som behövs. Förmågan att omvandla teori till verktyg är en följd av våra utbildares praktiska yrkeskunskaper. Utbildarnas egna erfarenheter är ofta det bästa utbildningsmaterialet.

"Entusiasmen smittar" säger våra kursdeltagare och vi tror också själva att intresset spelar en stor roll, när man vill lära sig något nytt. För att aktivt kunna vara med i utvecklingen på branschen utbildar vi också oss själva hela tiden.

Som utbildare av IDMS-dataadministration, ADS-tillämpningsutveckling och Easytrieve-programmering är vi överlägsna både i Finland och i de andra nordiska länderna.
Ytterligare upplysningar: www.ca.com/fi/education
Anmälning:  anne.lahti@ca.com