Stödtjänster

Finnish Support Center FSC Ab specialiserar sig på datasystemstöd. Våra stödtjänster omfattar heltäckande underhåll av datasystem, utredning och lösning av problem, programinstalleringar och andra stöduppgifter.

Våra experter har jobbat på tekniskt stöd av programvaruproducenter, inom tillämpningsunderhåll på storföretags IT-avdelningar och som konsulter i olika miljöer, var de har löst svåra systemproblem.

Till oss kan man outsourca underhåll av tillämpningar och databaser. Vi tar hand om arbetsstationer, servrar och lokalnät pålitligt, gör programinstalleringar, erbjuder telefonstöd och löser problemsituationer säkert och snabbt.

Genom oss kan man också skaffa fjärrsäkrings-, webhostings- och tillämpningstjänster.

Inget problem är för svårt att lösa. Ibland tar det bara litet mer tid.