Migration

Varje datasystem kommer till slutet av sin livscykel förr eller senare. Användarnas krav, åldrande teknologi och många andra skäl tvingar till systemförnyelser.

Migrationen av systemen och databaser på ett underlag som motsvarar nya krav förvarar basfunktionalitetet och data som hjärtat av det nya, utvecklande systemet. De tidigare investeringarna går inte förlorade. FSC använder Anubexs, Cobol-ITs och HTWCs effektiva, automatiserade metoder och verktyg i administration och förverkligande av migrationprojekt. Bra planerad och automatiserad datasystemkonversion gör det möjligt att dra nytta av den nya teknologin ekonomiskt och snabbt, utan att störa den dagliga affärsverksamheten.

Svar på vår förfrågning om migration!

Mera om nigration

FSC företagspresentation (.ppt)

     

Artiklar

Anubex’s migrationskoncept
Anubex' s projektmetodologi som kan tillämpas vid migration av äldre system i vilken som helst hårdvaruomgivning.

The Economics of Migration
Learn how migration can save your organisation money.

Höns och kalkoner migrerar
Två motstridande ideologier.

IDMS Migration
Anubex’s lösning för automatiserad IDMS till RDBMS -transformation.

Erfarenheter

Staden Bryssel, Belgien
IDMS --> Win/Java/Oracle

New Mexico skatteverket, USA
IDMS/DB --> SQL Server .

En advokatbyrå, Nederländerna
VB6/Oracle --> VB.NET/SQL Server

LCM, Belgien
BS2000/UDS --> HPUX/Oracle

Banca March, Spanien
IDMS DB/DC --> DB2/CICS

Franska finans ministeriet
IDMS --> Oracle