Data systemen

På FSC finns skickliga professionella av projektjobb, som behärskar de olika faserna av systemjobb. I projektuppgifterna har vi fått myckt beröm för vår mångsidiga erfarenhet och systematiska sätt att arbeta.

Vi har erfarenheter som varierar från utveckling av ett storföretags system för verksamhetsstyrning till förverkligande av ett mikroföretags nätaffär.

Vårt princip är, att samma projektgrupp bindar sig att sköta projektet under hela dess livslängd.

Att totalt planera projektet förutsätter att man tar ledningsansvaret. Projektgruppen i FSC kan man lita på.