Tjänster

Våra tjänster är alltid skräddarskydda enligt kundens behov. En liten ändring eller stor helhet: anpassningen görs ordentligt med fackmannens skicklighet. Resultatet är finslipat och motsvarar kundens förväntningar.

Vi är experter på migration, konvertering och integration av stordatorsystem. Design av databaser och tillämpningar hör till våra starka områden. Solida projektkunskaper är det som garanterar vår framgång.

Finnish Support Center FSC Ab är en expertorganisation som specialiserar sig på systemstöd. Man kan anförtro oss underhållet och stöduppgifterna av även omfattande datasystem.

Vi planerar och förverkligar individuella utbildningsevenemang inom våra expertområden enligt kundernas behov och önskemål.