Finnish Support Center FSC Ab

är ett IT-serviceföretag specialiserat sig på modernisering av legacy datasystem.