Tietojärjestelmäprojektit 2

Sonera: Prime

Tuotemarkkinointijohtaja Petri Kalavainen,
Sonera Solutions Oy:

"Uuden järjestelmän kehitystyö käynnistyi keväällä 2000, kun Sonera Solutions Oy:n myynti esitti tarpeita kehittää intranetissämme olevia erillisiä hinnoittelusovelluksia. Myynnin hinnoittelutarpeiden kartoitus vauhdittui viime kesänä ja varsinainen projekti käynnistyi alkusyksystä 2000, kun järjestelmän määrittelystä tehtiin sopimus Finnish Support Center FSC:n kanssa. Projektille annettiin nimeksi Prime. Sitä johtaa Sonera Solutions / Network Solutions ja määrittelytyön tekevät yhteistyössä FSC:n ja Sonera Solutions Oy:n tiedonhallinnan ammattilaiset.

Primen määrittelyvaihe valmistuu jouluun 2000 mennessä ja tekninen suunnittelu ja toteutus alkaa tammikuun 2001 aikana. Primen eteneminen on ajoitettu niin, että ensimmäisiä tuotteita päästään hinnoittelemaan uudella järjestelmällä toukokuussa 2001.

Prime-järjestelmän tavoitteena on tehdä rajattu, mutta riittävän geneerinen toteutus viisaasta hinnoittelukoneesta, joka antaa aitoa hallittavuutta koko myyntiprosessiin."

Muita

  • Mukana erään kaupan keskusliikkeen kanta-asiakasjärjestelmän suunnittelussa ja ohjelmoinnissa