Webb-projekt

Golfantik: Specialsidor om samlande av golfantik

Är du intresserad av golf? Nu har den en chans att bekanta dig med samlandet av golfantik på nätet.

Antti Paatola, Golfantik:
"Dessa sidor koncentrerar sig på att ge information om golfantik, främst om klubbor och bollar, deras samlande, värde på objekten och framför allt hur enskilda samlarobjekt kan kopplas ihop med allmänn golf historia.
Finnish Support Center FSC Ab gjorde ett otroligt jobb med planeringen och verkställandet av sidorna. Det tekniska stöd som FSC bistår med är en oersättlig hjälp när vi upprätthåller sidorna".

Golfantik-sidorna planerades och förverkligades som ett fungerande samarbete mellan FSC och Golfantik i augusti-september 2004. Det goda samarbetet fortsätter med ett projekt om sidornas utveckling och upprätthållande.

Det goda samarbetet fortsätter med ett projekt om sidornas utveckling och upprätthållning.

Annat