Stödprojekt

SATS Finland Ltd: Säkerhetslösningen

Finnish Support Center FSC Ab levererade, installerade och anpassade Tapeware 7.0 Enterprise -programmet i SATS Finland Ab:s miljö i juni 2004. Tommi Saarela ansvarig för SATS Finland Ab:s IT-stöd är nöjd med det stöd FSC erbjudit och berättar att installeringen och ibruktagandet skett enligt planerna och tidtabellen.
SATS är Nordens ledande träningsföretag, med över 100 anläggningar.

Åbonejdens Vatten Ab: Oracle 8i - implementation

Åbonejdens Vatten Ab skaffade som sin tillämpningsbas Oracle 8i-databassystem. FSC levererade och installerade programmet i juni-juli 2003.
Åbonejdens Vatten Ab är ett aktiebolag, ägt av S:t Karins, Lundo, Nådendal, Pemar, Pargas, Pikis, Reso och Åbo, som anskaffar och levererar vatten till Åboregionen.


Rautakirja Ab / Lehtipiste outsourcade underhållet av Irfo till FSC

Läs nyheten:
Rautakirja Ab / Lehtipiste outsourcade underhållet av Irfo till FSC

Annat