Migration projekter

Rautakirja Ab / Lehtipiste: År 2000 -konversionen

Lösnummersystemets År 2000 -konversionen var ett jätteprojekt. Sex konsulter från FSC tog del i projektet tillsammans med Rautakirjas egna för tillämpningarna ansvariga personer. FSC var ansvarig för analys och planering samt ledning, förverkligande och ibruktagande av projektet.

IT Direktör Jaakko Vuorinen:
"Den viktigaste tillämpningen i hela affärsverksamheten i Lehtipiste är Lösnummersystemet, vars År 2000 -konversion har producerats i samarbete med experter från FSC Ab. Med hjälp av analyserings- och konversionsverktyg, som FSC har utvecklat samt med hjälp av rutinerade experter lyckades vi hålla jätteprojektet i kontroll och så kan lösnummerförsäljningen fortsätta utan avbrott på det nya årtusendet."

Rautakirja Ab / Lehtipiste: Nupija

FSC planerade och förverkligade för Rautakirja Abp/Lehtipiste en Nupija-tillämpning för att underlätta försäljarnas jobb. Denna systemet som använder Oracle-databaser förverkligades i Java-omgivning. Det nya systemet ersätter det gamla systemet som fungerade på mainframe och använde sig av IDMS-databaser.

Annat

  • Rautakirja Ab / Lehtipiste: Planering av Eurokonversionen
  • År 2000 applikation konvertering för ett IT-service företag
  • En applikationskonvertering för ett IT-serviceföretag på grund av ändring av DBMS-version