Integrationsprojekt

Rautakirja Ab / Lehtipiste: Noutopiste

FSC Ab har planerat och förverkligat den nya www-tjänsten tillsammans med Rautakirja Oyj/Lehtipiste. Genom denna service är det möjligt att beställa till den närmaste R-kiosken de nyaste numren av alla sådana tidningar och tidskrifter som finns i lösnummerförsäljningen. Allt vad man har beställt kan hämtas från kiosken om några dagar och även betalas först då. Själva tjänsten är gratis.

Den här servicen är möjlig, eftersom FSC skapade databasgränsytan och med hjälp av den kommunicerar IDMS-databasen och nätservern med varandra. När kunden väljer en tidning eller tidsskrift, kontrollerar programmet i databasen, om den tidningen finns i lagret och försäkrar transporttidtabellen och meddelar allt detta till kunden. När beställningen har blivit bekräftad, går leveransuppgifterna genom databasen till lagret och till transporten.

Rautakirja Ab / Lehtipiste: Myytie

FSC planerade och förverkligade för Rautakirja en Java-tillämpning, som heter MYYTIE, bläddring av försäljningsuppgifterna. Med hjälp av MYYTIE kan förläggarna bläddra i försäljningsuppgifterna av sina egna tidningar och tidsskrifter i Lehtipistes operativa IDMS-databaser.

Annat

  • Förmedling av försäljingsdata från en detaljhandelkedjans kassaregister till affärsystemet av ett företag inom grosshandel