Tillämpningsprojekt

ITT Flygt : Order/Skeppning

ITT Flygt förnyade sitt beställnings- och leveranssystem under åren 1995-1999. Med detta system leder man de enligt kundernas egna förhoppningar planerade pumparnas tillverkning från den stunden, då man har tagit emot beställningen ända till den stunden, då de färdiga pumparna levereras och faktureras. Systemet har hundratals användare i Sverige och runt i världen på ITT Flygts dotterbolag och försäljningskontor.

FSC Ab var med i planeringen och förverkligandet av de centrala delarna i projektet samt ledde dessa delar av projektet under åren 1996-1999 med tusentals personarbetstimmar. Förutom egna resurser använde FSC som underleverantörer planerare och programmerare från andra finska företag.

Det nya beställnings- och leveranssystemet skapades på IBM mainframeunderlag med hjälp av IDMS- datahanteringssystem. Tillämpningen programmerades på Cobol-språket och med ADS-verktyget. En konsult från FSC arbetade i planerings-, programmerings- och projektledningsuppgifter under hela projektet i ITT Flygts dataförvaltning i Emmaboda, i Småland och var därtill verksam som kontaktperson för projektgruppen, som jobbade i Helsingfors.

ITT Flygt är ett av världens största företag, som tillverkar sänkbara pumpar och blandare. Firman har verksamhet i över 130 länder.

Annat