Tukipalvelut

Finnish Support Center FSC Oy on tietojärjestelmätuen asiantuntija. Tukipalvelumme kattavat kokonaisvaltaisesti tietojärjestelmien ylläpidon, häiriöselvitykset ja -korjaukset, ohjelmistoasennukset ja muut tukitehtävät.

Asiantuntijamme ovat toimineet ohjelmistotoimittajien teknisessä tuessa, suuryritysten it-osastoilla sovellusylläpidossa ja konsultteina erillaisissa ympäristöissä ratkomassa hankalia järjestelmäongelmia.

Meidän haltuumme voi ulkoistaa sovellusten ja tietokantojen ylläpidon, huolehdimme luotettavasti työasemista, palvelimista ja lähiverkoista, teemme ohjelmistoasennukset, toimimme puhelintukena ja hoidamme häiriötilanteet varmasti ja nopeasti.

Kauttamme voi hankkia myös etävarmistus-, webhosting- ja sovelluspalveluja.

Mikään ongelma ei ole liian vaikea ratkaistavaksi - toisinaan siihen menee vain hieman enemmän aikaa.