Migration från IDMS/stordator till Linux och VB6-konverteringsprodukter

Vårt fina samarbete med Anubex som har fått flera intressanta projekt har utvecklats vidare.

I april 2010 slutförde Anubex sin första migration från ett IDMS/stordatorsystem till en Linux-miljö.

IDMS-migrationen hos kunden, Swets & Zeitlinger, var ytterst utmanande och omfattade bland annat ADSA-strukturer, ADSO-dialoger, OLM-skärmar, DC- och batchprogram, kod- och redigeringstabeller och deras datadictionary. Också några REXX-, CLIST- och ISPF-program migrerades i samband med projektet.

Som ny miljö fungerar DB2, Alchemy NetCOBOL och Perl Red Hat på Linux.

I april fick Anubex också intressanta öppningar i området av VB6-konvertering. Anubex NETamorpher-konverteringssprodukter flyttar gamla VB6-applikationer rakt till en VB.NT-miljö.