Risto som friherre

I slutet av sommaren skedde en förändring av bemanning i FSC Ab då en av våra grundande medlemmar, Risto Lattu (f. 1951), gick i deltidspension.

Fast vi andra i FSC gärna unnar Risto sin välförtjänta fritid, kommer vi att sakna det dagliga arbetet i team med vår pålitliga vän som var mycket omtyckt av våra kunder också.  Dock behöver vi inte klara oss helt utan Risto, för till vår lycka har han lovat hjälpa oss med olika projekt också i fortsättningen enligt behov.

Det kommer att bli ganska utmanande att ersätta den omfattande erfarenhet och gedigna yrkeskicklighet som Risto har skaffat sig under sin långa karriär i expertuppgifter,  men vi gör vårt bästa för att fylla hans plats.

Sina dagar som friherre tänker Risto använda bland annat till att sätta sig in i marknadsekonomi och att motionera flitigt.