Året 2009 var krävande, men framgångsrikt

FSC Ab nådde ett hyfsat resultat år 2009 trots regressionen som påverkade också Finlands ekonomi. Vår omsättning var lite över 500 000 euro, och därav var resultatet över 10 procent.

Utsikterna för 2010 är ljusa och vi kommer att bli engagerade i många krävande projekt i vår och kommande höst.