HTWC Rom

November 2010 besökte vi HTWC i Rom, där vi undertecknade kompanjonskapsavtalet och deltog i produktträningen.