FSC Ab och Xylem förnyade sitt avtal

Vårt mångåriga samarbete med Xylem fortsätter. Tjänstavtalet förnyades i årsskiftet, så vi skall erbjuda våra kunder stöd och underhåll också i fortsättningen på samma bra sätt. Xylem Water Solution Ab, tidigare känt som ITT Flygt och ITT W&WW, tillverkar bland annat vattenbehandlingsprodukter till industri och levererar sina produkter till kunder världen runt.

IDMS är en kritisk resurs i Xylem; på den fungerar ERP som styr hela produktionen av dränkbara pumpar och möjliggör en snabb (build to order) produktionsprocess hos denna världsledande tillverkare. Systemen ligger i Emmaboda i Sverige, i ett datorcentrum som stöder kundens internationell affärsverksamhet.

FSC Ab har haft ett mångårigt samarbete med Xylem Water Solution Ab. Det här avtalet fördjupar vårt samarbete ännu mer och bevisar att kunden har förtroende för oss och särskilt för kontinuitet på den här marknaden.

För ytterligare information kontakta:
Markku Koivumäki
VD
+358 424 372021
m. +358 40 5878008
markku.koivumaki (at) fsc.fi