FSC litar på lösningar av Cobol-IT ja HTWC

FSC Abs partner Cobol-IT levererar Open source Cobol-miljö för professionellt bruk och har expertis i att förnya företags datasystem. Cobol-IT erbjuder kundinriktade kostnadseffektiva lösningar till även de mest utmanande projekten. Vi presenterar nedan några av de aktuella och intressanta fall som Cobol-IT löste med sin partner HTWC.

Det globalt verkande företaget Royal AHOLD, som är baserat i Amsterdam, ansvarar för omfattande logistiska funktioner i dagligvaruhandeln med sina 120 000 anställda. Överföringen av företagets nyckelapplikation från Mainframe z/OS-miljö till Sun Solaris-plattform var en nödvändig åtgärd på grund av höga uppehålls- och licenskostnader samt de utvidgnings- och utvecklingsbegränsningar som plattformen hade.

Projektet för att förnya datasystemet inom Royal AHOLD tog ett halvt år. På grund av nätets omfattning var det absolut nödvändigt att funktionerna inte i något skede skulle stängas ner, vilket Cobol-IT och HTWC lyckades utmärkt med. Fördelarna i den nuvarande situationen är betydande ekonomiska besparingar (beräknas bli en miljon euro per år) samt ny anpassbarhet och användarvänlighet i systemet.

Läs mera om Royal AHOLD -projekt

En avsevärd kostnadsbesparing var också syftet med att förnya systemet i iPost som ansvarar för vissa ekonomiska funktioner i den italienska staten. Organisationen med 150 000 anställda hade redan migrerats till ett öppet HP-UX-system, så utmaningen för Cobol-IT var att bygga en ännu mer kostnadseffektiv lösning.

I iPost-projektet behövde man särskilt skapa ett system som är lätt att bygga ut och modifiera och har goda prestanda. Kontinuitet i verksamheten var också viktig för företaget som utför lagstadgade funktioner. Målen nåddes med hjälp av Linux Redhat. Den slutliga årliga besparingen uppgår till 70 %, och således blir det lättare att budgetera IT-kostnader för kommande år.

Läs mera om iPost -projekt

I båda framgånsrika migrationprojekten användades XFRAME -lösningen av HTWC.

XFRAME Platform Modernization
XFRAME Product Datasheet

FSC Ab levererar Cobol-IT-lösningar i Finland och i de andra nordiska länderna. En förnyelse av ditt företags system så att det motsvarar moderna krav är en väsentlig del av skyddandet av din affärsverksamhet.

För ytterligare information kontakta:
Tero Suomi
försäljnings- och marknadsföringsdirektör
+358 424 372023
m. +358 50 368 2690
tero.suomi@fsc.fi