Finnish Support Center FSC Ab blir nordisk partner av Cobol-IT

Paris, Frankrike, 10 maj 2010 -- Cobol-IT, leverantören av Open Source Cobol-produkter, undertecknade idag ett kompanjonskapsavtal med Finnish Support Center FSC Ab, ett Helsingfors baserat serviceföretag som bjuder på migrationstjänster.

Cobol-IT levererar en Open Source Cobol–miljö som har utvecklats för professionellt bruk, inklusive en kompilator, en avlusare och en körtidsmiljö. Produktfamiljen har utvecklats för att ge maximal kompatibilitet med de andra Cobol-produkterna. Licensen är gratis och full stöd fås för produkten.

Cobol-IT Developer Studio är en Eclipse-baserad effektiv utvecklingsmiljö. Om man vill kan man licensera SQL-prekompilatorn också för Open Source-databaser (till exempel MySQL och PostgreSQL).

Vi ger gärna mer information om dessa produkter!