CGI Suomi och FSC avtalar om samarbete


CGI Suomi Oy (tidigare Logica Oy) och Finnish Support Center FSC Oy har den 5 februari 2013 slutit ett ramavtal enligt vilket FSC ska leverera tjänster inom systemutveckling och underhåll av datasystem till CGI.

CGI är ett starkt, ekonomiskt stabilt och växande bolag som i Finland har 3 000 anställda på 15 orter. Bolaget har över 40 års branschkunskap och erfarenhet inom IT-tjänstområdet i Finland. Som kunder har CGI Suomi Oy såväl offentliga organisationer som företag.

Maailmanlaajuisesti CGI:n palveluksessa on 71 000 henkilöä 40 maassa ja 400 toimipisteessä.

FSC har tidigare levererat bland annat experttjänster för Y2K-projektet och olika utbildningstjänster åt CGI Suomi.