CA Software Finland Oy och FSC fortsättar samarbete om utbildning

FSCs konsulter undervisar även år 2010 i programvarukurser för CA IDMS –produktfamiljen ordnade av CA Software Finland Oy.

De första avtalade CA IDMS -kurser har redan hållits.

Vid behov deltar FSC också i CA Software Finland Oys kundprojekt.

Läs också FSCs utbildning