Anubex fortsätter att vara framgångsrik

FSC Abs långvariga samarbetspartner Anubex som erbjuder utvecklade migrationslösningar fick ett värdefullt migrationsavtal i somras. Beställaren är den israeliska teleoperatören Bezeg vars betydande IDMS/zOS-miljö skall migreras från en stordatorplattform. Anubex leder projektet med hjälp av lokala experter.

Migreringen av systemet inom Northeastern University i Förenta Staterna blev färdig i juli. Där flyttade man universitetets IDMS- och COBOL/VSAM-applikationer till en Oracle-miljö. Projektet genomfördes nästan helt på distans, vilket gör det särskilt intressant.

> >>> Läs mera om Migreringen av systemet inom Northeastern University!