FSC Ab nätverkar i Europa och träffar två nya distributionsavtal

Cobol-IT , en partner till FSC Ab, är en leverantör av OpenSource Cobol-miljö för professionellt bruk och specialist på förnyelse av företags datasystem. Cobol-IT erbjuder sina kunder kundorienterade och kostnadseffektiva lösningar till även de mest utmanande projekten.

FSC Ab levererar Cobol-IT:s lösningar i Finland och de nordiska länderna. En förnyelse av ditt företags datasystem så att det motsvarar moderna krav är en väsentlig del av skyddandet av din affärsverksamhet.

Pressmeddelande 15.12.2010 (eng.)

Cobol-IT:s hemsida

Det andra samarbets- och distributionsavtalet har vi slutit med italienska HTWC Srl.

HTWC är en ledande leverantör av modernisering av stordatorsystem i Europa. Företaget har sedan 1979 levererat mer än 50 lösningar.

FSC Ab representerar och levererar HTWC:s lösningar i Finland och de nordiska länderna. HTWC:s sortiment av automatiserade verktyg för migrering är mycket stort och det passar också till de mer ovanliga lösningshelheterna. Partneravtalet är en väsentlig del av FSC:s strävan att kunna leverera en lösning som bäst och mest kostnadseffektivt tjänar vår kund.

Läs om HTWC:s Xframe-lösning!
Läs om modernisering av applikationer!

HTWC:s hemsida

Vi ger gärna mer information och ett preliminärt förslag till en lösning!
Mer information:
Tero Suomi
försäljnings- och marknadsföringsdirektör
+358 424 372023
m. +358 50 368 2690
tero.suomi@fsc.fi