Styrelse och ledning

NaK Markku Koivumäki, född 1952

Stiftande delägare, styrelseordförande och verkställande direktör i FSC

Koivumäki har tidigare varit anställd bl. a. som expert och chef för internationella programvaruföretag och som expert i ett företag inom partihandel.