Målsättning

Ordet målsättning kan definieras som ”uppställande av ett mål, sikte, syfte eller avsikt".

FSC grundades i mitten av den djupaste depressionen på 90-talet, med sikte på att skaffa bröd för ägarna. Att betona ägarvärdet var naturligt, ty alla som jobbade på firman var också ägare av firman.

Vårt andra mål var att skapa en angenäm, sporrande arbetsmiljö för oss.

FSCs målsättning har inte ändrats väsentligt sedan början och den kan nu uttryckas på följande sätt:

"Inom vårt expertisområde arbetar vi allt bättre så att vår kundkrets växer och våra uppdrag ökar. Frukterna av vårt högklassiga arbete kan njutas av våra kunder, såväl som våra anställda och ägare."

FSC är med i IT-servicebranschen nu och i framtiden. Slutpunkten på vår verksamhet syns ännu inte.