Karriär

För kommande projekt är vi intresserade av personer med både kunskap, erfarenhet och vision

om och i IBM stordatormiljö

  • programmering och planering (Cobol, PL1, ADS, Easytrieve, SQL)
  • databaser (IDMS, DB2)
  • zOS-verktyg (TSO, ISPF, JCL)

och i Unix/Linux/Windows-miljö

  • programmering och planering (Cobol, MFCobol, PL/SQL, Java, VBNet)
  • databaser (Oracle, SQLServer)
  • tillämpningsunderlag (Websphere, Bea)

För att delta i våra projekt bör du ha projektkunskap och kännedom om metoder.

Skicka oss din ansökan och CV. Så kan vi kontakta dig om vi har lämpliga uppgifter för dig.