Historia

I början av 1990-talet började de internationella programvaruföretagen koncentrera sina operationer på stora europeiska stödcentrer och så lämnades de finska kunderna utan lokal hjälp. För att korrigera den här bristen grundade fem IT-konsulter med lång erfarenhet Finnish Support Center FSC Ab våren 1993.

Vår fackkunskap som har bildats under årtionden och vår förmåga att reagera snabbt på kundernas problem var efterfrågade. FSC slöt betydande avtal om stödtjänst med finska storföretag och deltog i omfattande datasystemprojekt såväl i Finland som i de andra nordiska länderna.

Under de galna åren på 90-talet föll vi inte offer för hype, utan fokuserade på vår kärnexpertis: att underhålla och utveckla de operativa datasystem, som styr företagsverksamhet.

På tröskeln till år 2000 var det uppenbart att systemen inte kunde klara millenniumskiftet utan omfattande konverteringar. Man behövde fortfarande expertis på sådana verktyg som redan hade förklarats onödiga, liksom MVS, Cobol och IDMS. Finnish Support Center FSC Ab var redo att erbjuda hjälp med sin expertis och fackkunskaper.

På 2000-talet har vi koncentrerat oss på migrationer av system, eller på att förnya datalager och systemer på stordatorer och att bringa dem till en mer omfattande användarkrets.

Vi tror starkt på att det finns behov av specialiserade IT-serviceföretag på framtiden också. Så är FSCs historia ännu långtifrån slutskriven.