Expertis

Projektjobb, migrationen av systemen

 • projektledning och -planering
 • migration metoder och vertyg
 • databasplanering och -definiering
 • tillämpningsplanering och -definiering

Operationssystem, databaser, programmeringsmiljöer

 • zOS, Unix, Linux, Windows
 • IDMS, DB2, Oracle, SQLServer, MySQL, Access
 • TSO, ISPF
 • Websphere, Apache, JBoss

Programmeringsspråk och -verktyg

 • Cobol, PL1, ADSO, Easytrieve, JCL
 • PL/SQL, Java, PHP
 • HTML, CSS, XML, Javascript

Utvecklingsverktyg och -metoder

 • MS Office, MS Visio, MS Project
 • Adobe Suites
 • Oracle Designer
 • UML, Poseidon, FlowCharter