Finnish Support Center FSC Ab

FSC är ett IT-serviceföretag specialiserat sig på migration och konversion av datasystem . Som namnet berättar innehåller våra tjänster datasystemstöd: upprätthållande, utredning och lösning av problemsituationer, installering av programvaror och andra stöduppgifter. Utbildning för användare av datasystem är en viktig del av vår service.

Hos FSC uppskattas pålitlighet och systematiskhet. Vi tycker att det är ytterst viktigt att våra kunder kan lita på oss, såväl i stora som i små projekt.

Vår mångåriga erfarenhet av projektjobb garanterar, att de slutgiltiga kostnaderna stämmer med den beräknade budgeten och att tidtabellerna håller.

Man trivs på FSC. Våra långvariga kundrelationer och vår solida ekonomiska ställning gör det möjligt att ha en stabil och säker arbetsmiljö.

Vi stöder professionell utveckling av personalen och upprätthåller en stimulerande atmosfär. Vi tror på mänsklighet och ingen lämnas ensam.

Ferguson '59 är liten och rask, men även stark, pålitlig och ekonomisk. Det behövs ingen ingenjörskonst för att underhålla, starta och köra en gammal Fergu, bara sund förnuft och litet praktiskhet. FSC är likadan.

Företagpresentation

FSC Företagspresentation (.ppt)