Ohjelmiston muunnos: CA IDMS-migraatio

IDMS-sovellusten konvertointi, migrointi ja ajanmukaistaminen

Anubexin automatisoitu muunnos IDMS-järjestelmästä relaatiojärjestelmään antaa organisaatioille mahdollisuuden pidentää IDMS-tuoteperheen, ml. ADS, IDMS/DB ja IDMS/DC, komponettitekniikkaa käyttävien ohjelmien ikää. Anubexin työkalut automatisoivat sovelluskoodin kääntämisen, jolloin täydellinen muunnos vie vain murto-osan käsin suoritettavan toimenpiteen ajasta ja kustannuksista.

Ohjelmakoodin muunnos tehdään haluttuun relaatiojärjestelmään, esimerkiksi DB2, SQL Server tai Oracle. Kohdejärjestelmä vastaa toiminnallisuudeltaan 100-prosenttisesti alkuperäistä säilyttäen ylläpidon helppouden.

Sovellusten konvertointi IDMS:stä relaatiojärjestelmään on kaksiosainen:

1. Tietokantamigraatio
Merkittäviä tehtäviä sovellusten konvertoinnissa IDMS:stä moderniin relaatiojärjestelmään on tietokantakaavioiden muuntaminen IDD-tietohakemistosta relaatiokaavioiksi sekä IDMS-tietokannoissa olevien tietojen siirto.
2. Sovellusten lähdekoodin muuntaminen
Anubexin IDMS-työkalut muuntavat kaiken IDMS-koodin sekä automatisoivat MAPC:ssä kehitetyn ja ADSO:lla, COBOLilla tai COBOL DC:llä kirjoitetun koodin muuntamisen. Työkalut konvertoivat myös alikaavioihin kirjoitetun LRF-koodin.

Muunnos - Ydinarkkitehtuuri

Anubexin työkalut kehittävät ddl-komentojonoja, jotka luovat tauluja valittuun relaatiojärjestelmään ja migroivat tiedot näihin rakenteisiin.

IDMS:n alikaaviomääritykset konvertoidaan COBOL-kielisiksi I/O-moduuleiksi, joita kutsutaan konvertoiduista ohjelmista. Loogiset tietueet (LRF) konvertoidaan COBOL-kielisiksi LRF I/O-moduuleiksi.

ADS dialogien prosessikoodit konvertoidaan COBOL-copy-kirjoiksi. Copy-kirjat integroidaan COBOL ADS-kehykseen, joka tarjoaa ADS:ää vastaavan ajonaikaisen ympäristön. ADSA-rakenteista muodostetaan kohdeympäristöön ajonaikainen hakemisto, johon viitataan ADS-kehyksestä.

Kaikki ohjelmat, jotka toimivat vuorovaikutuksessa IDMS-alikaavion kanssa käyttäen IDMS:n navigointi-DML:ää (batch COBOL, COBOL DC ja ADSO) kohdistetaan uudelleen toimimaan relaatiojärjestelmän kanssa. Navigointi-DML-lauseet konvertoidaan asianmukaisen I/O-moduulin kutsuiksi, LRF DML–kutsut konvertoidaan LRF I/O –moduulin kutsuiksi, ja COBOL-ohjelmat sovitetaan automaattisesti niin, että ne sisältävät alikaavion määrittämiä copy-kirjoja.

Interaktiivisten ohjelmien (COBOL DC ja ADSO) MAP-komennot käännetään COBOL-kielisiksi UI-moduulin kutsuiksi. Tämä UI-moduuli kääntää kaikki komennot halutuiksi toimenpiteiksi valitussa näyttömigraatiotekniikassa (katso alla).

Muunnos – Esitystaso (näytöt)

IDMS-sovelluksissa eri näyttötekniikoita kutsutaan COBOL DC ja ADSO-ohjelmista. CICS (BMS) ja UTM (IFG) näyttöjä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää uudelleen ilman muunnosta. Sovelluksissa, joissa näytöt ovat MAPC:llä luotuja, muunnostyökalujen avulla asiakas voi muuntaa ne IBM 3270-pääteprotokollaksi tai muodostaa näytöt Java-ajoympäristöön (JRE) tai HTML-sivuiksi.

Näyttöjen esittämiseen Java-ajoympäristössä tarvitaan sovelluspalvelin (kuten WebSphere, WebLogic, JBoss...) ja alustariippumattomia asiakasrutiineja, jotka käyttävät Java virtuaalikonetta JVM. JVM luo esittelytason, jonka kanssa käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa ja viestii sovelluspalvelimen kanssa http- tai https-protokollan kautta. JVM toimii asiakaskoneissa. Kun käyttäjät kirjautuvat sisään, he pääsevät COBOL-ohjelmiin tämän (paikallisen) Java-tason kautta. Näytön tietojen muuttaminen toiminnallisesti ja visuaalisesti samaksi käyttäjärajapinnaksi tehdään java-kirjastojen kautta. Ne tulkitsevat tietovirran ja näyttävät tiedot käyttäjälle.

Näytöt muutetaan HTML-muotoisiksi käyttämällä sovelluspalvelinta, joka muodostaa ohjelmista saadut MAPC-määritykset HTML-muotoisiksi. Sitten se lähettää ne käyttäjän selaimelle.

Muunnos – IDMS DC

IDMS DC, IDMS TP-monitori, joka valvoo ADS/O ja COBOL DC-ohjelmien suorittamista, on olennainen osa IDMS-kehitystyökaluja. Kun migraatiotyökaluja käytetään keskustietokoneissa, tämä komponentti korvataan toisella TP-monitorilla – joista CICS on yleisin esimerkki. Unix- tai Win/NT-järjestelmiin migroitaessa on myös mahdollista kehittää koodi, joka toimii ilman IDMS DC:n kaltaista TP-monitoria.